Regulamin sklepu

Regulamin sklepu2020-11-23T13:04:03+01:00

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze Sklepu internetowego MedycynaMOCY.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w Sklepie produktów.

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma MEDICINE MAN JAKUB SROCZYŃSKI wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5552043435 , REGON 382622518, ul. Książąt Pomorskich 36, 89-604 Chojnice.

2. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Klient nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, MEDICINE MAN JAKUB SROCZYŃSKI ma prawo odmówić Klientowi realizację usług.

3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

4. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty i niedziele oraz w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego. Przyjęcie zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez Sklep potwierdzenia zamówienia od Klienta. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

5. Firma MEDICINE MAN JAKUB SROCZYŃSKI zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

6. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

– wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,

– wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Sklepu,

– oświadczeniem o znajomości Regulaminu działalności Sklepu i jego przestrzeganiu.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

9. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich.

10. Płatności można dokonać przelewem bankowym lub za pośrednictwem Przelewy24.

11. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta następuje w ciągu 1-2 dni roboczych w przypadku zakupu za pobraniem lub od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmowe w przypadku przedpłaty przelewem lub przelewem ekspresowym za pośrednictwem Przelewy24.

12. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby kupującej oraz numer zamówienia.

13. W przypadku braku wpłaty po upływie 3 dni od złożenia zamówienia kontaktujemy się z Państwem poprzez email lub telefonicznie. Brak przedpłaty należności za zamówienie w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.

14. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczaniu przesyłek wynikające z winy kuriera DHL, DPD, POCZTY POLSKIEJ.

15. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni zgodnie z art. 10 ww. ustawy.

– zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Klienta. Dotyczy to również opakowania.

– koszty przesyłki ponosi Kupujący.

W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, zwrot nie będzie przyjęty, a towar odeślemy na koszt Kupującego.

Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się z nami pod nr telefonu 535 273 240 lub e-mailem: kontakt@medycynamocy.pl. Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.

16. Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez firmę MEDICINE MAN JAKUB SROCZYŃSKI u przewoźnika.

17. Sklep nie zwraca kosztu odesłania towaru w przypadku rezygnacji z produktu.

18. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi wadliwość towaru, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres firmy.

19. Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia podczas transportu prosimy o dołączenie protokołu reklamacyjnego. Koszty, związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

20. W przypadku braku odbioru przesyłki z powodu winy Klienta (np. paczka nie podjęta w terminie, braku pieniędzy, zmiana adresu), Klient jest zobowiązany pokryć koszty transportu paczki. W takim wypadku koszt jest związany zarówno z wysyłką do klienta jak również ze zwrotem paczki z powrotem do Sklepu. Koszt obciążenia wynosi 15zł za zwrot, oraz 15zł za ponowną wysyłkę.

21. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

22. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówkową po dostarczeniu towaru.

23. Firma MEDICINE MAN JAKUB SROCZYŃSKI zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

24. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy przewoźników.

25. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

26. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 535 273 240